Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Potřebnost a zaměření projektu

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU
1. V dotčených okresech STČ se jedná o nejpočetnější cílovou skupinu.
2. Cílová skupina se vyznačuje sníženou schopností i motivací si aktivně hledat zaměstnání, a také finanční bariérou bránící dalšímu vzdělávání i hledání zaměstnání a rovněž se prohlubuje již nastupující sociální vyloučení.
3. Bez aktivit navrhovaných projektem je u cílové skupiny vysoká pravděpodobnost dalšího prohlubování sociální exkluze.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU
Projekt navrhuje aktivity (pracovní a bilanční diagnostika, motivační kurz, neprofesní vzdělávání, rekvalifikace, individuální i skupinové poradenství a dotované zaměstnání), které řeší potřeby klientů komplexně a jsou navzájem provázány do logického celku. Obsah i forma aktivit vychází z několikaletých zkušeností Žadatele a z analýz provedených před podáním žádosti. Vzhledem k tomu, že žadatel bude klást hlavní důraz na INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému klientovi, budou obsah i forma aktivit upraveny na míru konkrétním klientům projektu.