Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktuálně z projektu

Nymburk - listopad 2015
A je tu konec snažení, čas na bilancování co se povedlo uskutečnit a co ne. Do projektu vstoupilo 5 klientů s chutí na sobě pracovat. Všichni klienti nastoupili na rekvalifikaci a také ji řádně ukončili. Jaroslav a Saša absolvovali rekvalifikaci Strážný. Jana, Lída a Dáša si zvolily rekvalifikaci: Pracovník v sociálních službách, kde byly velmi spokojené. Pro Janu a Lídu se podařilo vytvořit dotované místo, kde si mohly nové vědomosti a dovednosti vyzkoušet v praxi. Jana bohužel onemocněla během dotovaného místa, ale nově získanou rekvalifikaci může využít i v budoucnu. Lída pracovala v Centru pro všechny jako asistent pedagoga a s jejími kreativními nápady a přístupem byli spokojeni nejen klienti, ale i vedení organizace. Lída v současné době pracuje jako asistentka pedagoga ve školství a v Centru vypomáhá s vedením kroužku. Ostatní klienti se po ukončení rekvalifikace zaměřili na hledání práce. Jaroslav byl nakonec úspěšný a jako první si našel zaměstnání. Pracuje v bezpečnostní agentuře, kde využívá poznatky získané během rekvalifikace. Paní Dáša pracuje na dohodu v obchodě s vínem. Paní Saša pracuje na dohodu v obchodě s dárkovými předměty a má slíbeno přejít na pracovní smlouvu, tak jí, ale i všem ostatním držíme palce.    

Benešov - listopad 2015
Máme za sebou poslední měsíc trvání projektu Druhá šance po 50. Do finále s námi došly tři klientky.  Všechny byly spokojeny s kolektivem, který se zde sešel, chválily i zázemí, které bylo na středisku pro skupinové aktivity k dispozici. Klientky získaly přehled, jaké kroky je třeba udělat pro získání zaměstnání. Upevnily si svou sebejistotu při jednání se zaměstnavateli. I když zvažují odchod do předčasného důchodu, zajímají je stále pro ně vhodné pracovní pozice. Držíme jim palceJ. Všem našim klientkám děkujeme za vzornou spolupráci a přejeme jim hodně štěstí, zdraví a úspěchů v hledání odpovídajícího zaměstnání.

Kladno - listopad 2015
Ještě pár dní a budeme mít Advent. Tak nám to společně všechno strašně rychle uteklo a máme tady konec  celého projektu „Druhá šance po 50“, který byl určen pro jednu z nejvíce ohrožených skupin nezaměstnaných.  S velkou radostí mohu konstatovat, že z celkového počtu třinácti klientů z obou běhů, zbyly pouze tři klientky, které zatím práci nenašly, a to především  kvůli zdravotním potížím, které je, bohužel, při  výběru práce omezují. Při závěrečných pohovorech jsme se všichni shodli, že celý tento projekt byl velmi prospěšný, všichni byli moc spokojeni. Velmi kladně byly hodnoceny rekvalifikace, především pracovník v sociálních službách a jeho lektorka p. Rosecká. Pro většinu klientů byla účast v projektu i psychologickou vzpruhou a v několika případech bylo dosaženo i zvýšení sebevědomí, což nás opravdu těší.
 Přejeme všem, hodně štěstí, zdraví a ať se jim v práci daří.
Romana Hrdličková

Mělník - listopad 2015
Dne 6.11.2015 jsme s klientkami ukončili účast v projektu. Obě nastupují zpět do péče KoP Mělník.
Projekt hodnotily kladně, doporučily by jej či podobné projekty i jiným klientům. Věříme, že je projekt nastartoval a samy si nyní budou hledat pro ně vhodné zaměstnání či nastoupí znovu na jinou rekvalifikaci.
Dále chceme poděkovat KoP Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice za spolupráci. 

Kolín - listopad 2015
A je to tady, „Grant“ je minulostí, udělejme si malou rekapitulaci. Ve dvou bězích se aktivit zúčastnilo 12 klientů v evidenci KoP Úřadu práce. Je to dost nebo málo? Je škoda, že se do 1.běhu nepřihlásilo více účastníků.
Jednotlivých aktivit v plném rozsahu se zúčastnilo 11 zařazených, nemoc ovlivnila jen jednu klientku. Možnosti získat rekvalifikaci využilo 11 klientů. Šlo o rekvalifikace – obsluha PC, pracovník v sociálních službách, obsluha VZV, strážný. Zaměstnání s podporou dotace získaly dvě klientky. Je dobře, že i po skončení dotace s nimi zaměstnavatelé počítají! Pět dalších si našlo další uplatnění – získali pracovní smlouvu. Ve třech případech byla umožněna smlouva DPP, přičemž jedna se změnila na DPČ, takže vlastně 6 lidí získalo zaměstnání. (Jen poznámka k smlouvám DPP. Jsou oblíbené u řady zaměstnavatelů, protože chtějí, aby zaměstnanec zůstal dál v evidenci ÚP. A tak řada lidí je nakonec ráda, že má alespoň nějaké peníze a že jsou něco platní.) Zdravotní problémy jsou překážkou u paní Ivany. Aby mohla získat nějaké zaměstnání, snad dlouhodobá lékařská péče bude mít přece jen pozitivní řešení. Přejme ji, aby měla.
Tak tedy závěrem. Byl náš grant na Kolínsku úspěšný? Z mého hlediska ano, všechny tyto aktivity k pomoci lidem v evidenci Úřadu práce jsou přínosem. Často jen v tom, aby si lidi bez práce uvědomili, že pro další úspěšné uplatnění, musí pro sebe něco udělat – být aktivní, vzdělávat se, pracovat na sobě a hlavně CHTÍT.
Úplně na konec:  Přeji všem, aby získaná zaměstnání udrželi! Přeji pevné zdraví! A pro všechny, aby se co nejdříve realizoval některý další projekt, který by mohl pomoci dalším. 
Ladislav Hynek, Individuální poradce pro Kolínsko

Kladno - říjen 2015
V měsíci říjnu se nám nic nezměnilo, stále práci nenašly čtyři klientky, pro které, bohužel, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, není opravdu snadné odpovídající práci najít. Nabídek práce je v současné době celkem dost, a tak stále společně hledáme, obvoláváme a posíláme životopisy, třeba děvčatům ještě nějaká vhodná pracovní příležitost vyjde.

Benešov - říjen 2015
Říjen je pro klienty předposledním měsícem v našem projektu. Jak jsme již uváděli, řady našich klientů v minulosti opustila klientka, která byla sankčně vyřazena z evidence úřadu práce. A tak jsme zbývajícím klientům připomínali, jak je důležité dodržovat všechny své závazky vůči úřadu práce a hlídat termíny schůzek a odevzdávání všech potřebných dokumentů. Týká se to především povinnosti včas úřadu práce nahlásit nástup na brigádu.
Klientky pokračují ve vyhledávání vhodné práce, některé zvažují  právě brigádnické činnosti. Do úplně posledního měsíce projektu s námi pokračují tři klientky.

Kolín - říjen 2015
Další pěkný podzimní měsíc a nám se pomalu blíží závěr tohoto projektu. A máme zde další ukončení. Pan Jiří se připravuje na práci u Městské policie. Tady bych chtěl poděkovat za účinnou spolupráci pracovnicím KoP Úřadu práce v Kolíně.
U klientek, které pracují na DPP a přitom v evidenci ÚP zůstávají, je stav neměnný. Zaměstnavatelé se drží zajetého a nemají sami potřebu situaci měnit. A tak tyto dámy vracíme do plné péče KoP ÚP.  Klientky sice mají nějakou práci a trochu peněz, ale mělo by to mít přeci jenom nějakou míru. Řekl bych, že toho řada zaměstnavatelů zneužívá, a tak především ti starší uchazeči pak na výběr moc nemají. Do závěru jdeme ještě se dvěma klienty, kde by snad ještě mohlo něco podařit. Z naší strany zájem určitě je. Moc si přejeme další úspěšný měsíc.

Kolín - září 2015
A už se nám to přeneslo do podzimu, ale je pěkně. U klientů na DPP a přitom v evidenci zůstává stav neměnný. Zaměstnavatelé se drží zajetého, nemají sami potřebu situaci měnit Ale dobře, mají alespoň nějakou práci a trochu peněz. S ostatními se jejich uplatnění na trhu práce řešilo za aktivní spolupráce s pracovníky KoP ÚP. Nějaká řešení se připravila, teď je na samotných klientech, aby nabízeného využili. Uvidíme jaký bude příští měsíc výsledek. I tady ale platí, že kdo opravdu práci chtěl, má ji. V jednom případě všichni uznáváme, že to bude asi opravdu těžké – zdravotní důvody. Společným úsilím s KoP ÚP máme zájem, aby se i zbývající uplatnili na trhu práce. 

Kutná Hora - září 2015
Září bude posledním příspěvkem z tohoto okresu. Co je příčinou? Není s kým spolupracovat! Všichni, kteří chtěli být zaměstnáni, již svou práci nalezli. Na začátku tady bylo 7 nezaměstnaných. Čtyři z nich si našli svoji další budoucnost – nebo alespoň to mají teď ve vlastních rukách a musí prokázat, co v nich vlastně je. Samozřejmě jim přeji, aby obstáli a nemuseli se vracet do evidence Úřadu práce.  A ti ostatní, až potlačí neustálé výmluvy a přestanou se zabývat sami sebou, mají také šanci uplatnit se v nějaké práci.
Přeji, všem hodně spokojených dnů.

Kladno - září 2015
Je tady září a s ním i začátek podzimu.
Během měsíce září jsme se společně se zbylými čtyřmi klientkami, které zatím ještě práci nemají, snažily opravdu intenzivně a důsledně vyhledávat pracovní nabídky. Paní Ina byla na pohovoru a teď čeká na výsledek výběrového řízení, paní Jarmila, která již delší dobu jedná s agenturou, zprostředkovávající práci v Rakousku a byla se již seznámit s rodinou, kde by pracovala, čeká, kdy ji z agentury zavolají a domluví se na konečných a konkrétních podmínkách. Zbylé dvě klientky, paní Marie a paní Miloslava to mají s hledáním práce vzhledem k zdravotnímu stavu, trochu složitější, ale rozhodně to nevzdávají. Tak uvidíme, co nám přinese příští měsíc a doufáme, že budeme mít samé dobré zprávy.
Romana Hrdličková

Mladá Boleslav - září 2015
Zbývající klientky stále hledají práci, ale naráží na to, že vzhledem ke svým zdravotním potížím prostě nemohou vzít všechno. A tak tedy zatím bez úspěchu. No, hledáme dálea snad se poštěstí.

Benešov - září 2015
Klientky se v září zúčastnili několika přijímacích  pohovorů a s velkými očekáváními doufaly v úspěch a nástup do zaměstnání. Jednalo se o pozice v ostraze objektu, kde by mohla klientka využít absolvovaného rekvalifikačního kurzu nebo o pozici referentky v majetkovém odboru ve státní správě. Bohužel byla dána přednost jiným uchazečům.  Klientky se snaží udržet si motivaci a nepolevit ve svém úsilí. Zhodnotili jsme společně průběh přijímacích pohovorů a vyhledáváme dále nové vhodné pracovní nabídky.

Kladno - srpen 2015
Máme tady konec prázdnin, konec srpna a konec dovolených.
V průběhu srpna nám ukončili tři klienti, a to paní Alena, která získala zaměstnání v nemocnici Kladno, jako pomocnice v kuchyni, dále paní Lenka, která se po delších zdravotních problémech rozhodla odejít do starobního důchodu a pan Stanislav, kterému, bohužel, náhle zemřela manželka a on se nyní musí starat místo ní o nemohoucí rodiče.  Jelikož péče o rodiče vyžaduje  celodenní přítomnost a pan Stanislav je na vše sám, nemůže si v nejbližší době hledat práci , proto se rozhodl účast v projektu ukončit. Přejeme mu hodně sil a držíme palce.
Ostatní klienti doufají, že po dovolených, až se ve firmách vrátí vše do normálních kolejí, bude více pracovních nabídek a příležitostí. Jedna klientka je pozvána na pohovor, ostatní stále posílají svoje CV a doufají, že se konečně „zadaří“. Budeme všichni společně dále pilně pracovat a v žádném případě nebudeme klesat na mysli.
Romana Hrdličková

Nymburk -  srpen 2015
Měsíc srpen byl pro mnohé především měsícem odpočinku, ale pan Jaroslav sbíral zkušenosti v novém zaměstnání na pultu civilní obrany jako strážný. Tato práce ho těší a je především rád, že tuto práci zvládá i se zdravotním omezením.
Paní Ludmila byla o prázdninách také velmi aktivní, zajišťovala především příměstský tábor, o který byl zájem. Děti zde stráví pěkné dny, plné her a tvoření a večer si je rodiče vyzvedávají. Zajistit atraktivní program pro děti v době počítačů není vůbec lehké, ale paní Ludmilu to těší a nebojí se zkoušet ani náročné výtvarné techniky, s kterými by se děti jinak neseznámily. Odměnou je jí radost a úsměv malých pomocníků.
Paní Saša pracuje jako brigádnice v obchodě s dárkovými předměty. Také ona uvítala větší počet zákazníků, kteří si chtěli přivézt z prázdnin nějaký originální předmět.

Benešov - srpen 2015
Klientky horký  srpen využily na odpočinek. Některé z nich odjely na dovolenou nebo trávili volný čas s rodinou doma nebo u příbuzných na chatě. Nové oslovování zaměstnavatelů přišlo na řadu až koncem měsíce.  Zajímaly jsme se o administrativní pozice, případně pozice vrátného či recepční a dále pomocné kuchařky ve vyhlášené restauraci v malé vesničce u Vlašimi. Všechna tato pracovní místa jsou zatím v jednání.

Mělník - srpen 2015
Tento měsíc nás trápila velká vedra, a tak není divu, že klientky raděj trávily čas u vody. I tak si našly cestičky k zaměstnavatelům a zanechávaly zde svoje životopisy. Byly se podívat i v brzy otevřeném centru pro seniory na Mělníku. Centrum se otevře až v zimě. 

Kolín - srpen 2015
Jestli bylo v červenci teplo, co dodat k srpnu, kdy to opět krásně hřálo. U klientů na DPP, kteří zůstávají v evidenci ÚP, se nic nezměnilo. Zaměstnavatelé se drží zajetého, ale dobře, mají alespoň nějakou práci. Ostatní podléhají pěkným dnům a tak se takřka žádná aktivita v hledání zaměstnání nekonala. Faktem je, že i firmy čerpají dovolené a pokud nezbytně nepotřebují, tak v tomto období odkládají nábor. Čeká nás září a tady vidím možnosti se zaměstnat. Jen se překonat a za věcí jít.                                                Přeji  všem, po zvýšeném osobním úsilí, úspěch.

Kutná Hora - srpen 2015
Srpen, co k tomuto měsíci říci? Ještě větší a trvalejší teplo než v předchozím měsíci. Taky ve větší míře dovolené a především osobní nasazení při hledání zaměstnání. To vše ovlivňuje, zda bude zaměstnání. Především ty krásné dny rozhodly, že odešlo jen několik reakcí na inzerci. Léto pomalu končí, ale září se blíží a to by mohl být dobrý měsíc pro hledající práci. Teď bude platit především osobní maximální nasazení.  Tak tedy hurá do dalšího měsíce. Bude úspěšnější?
Přeji si, aby byl. L.Hynek, koordinátor

Mělník - červenec 2015
V projektu už nám zůstaly jen dvě klientky, navíc sestry. I tento měsíc budou hledat možnosti zaměstnání. Jinak nám též prozradily, že společně pojedou i na dovolenou. Budeme jim přát mnoho sluníčka a ať naberou síly na chození po zaměstnavatelích či zasílání CV. 

Nymburk - červenec 2015
Ačkoliv byl měsíc červenec opravdu horký a pro mnohé z nás náročný, pro pana Jaroslava to byl měsíc zlomový. Pan Jaroslav v projektu absolvoval rekvalifikaci Strážný a těšil se na toto nové povolání. Přestože nabídek dostal několik, po zvážení podmínek a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, se mu nakonec žádná nezdála vhodná. Pan Jaroslav má problémy s páteří, a proto dlouhé obchůzky objektů pro něho opravdu nebyly vhodné. Pan Jaroslav se ale nevzdával. Hledal práci i v jiných profesích, obcházel zaměstnavatele. Nakonec se na něho usmálo štěstí a o pana Jaroslava projevila zájem firma zabývající se ostrahou objektů. Avšak jeho náplní práce jsou pohotovostní výjezdy v případě signalizace narušení objektů napojených na pult centrální ochrany. Pan Jaroslav se na toto zaměstnání těší, protože je pro něho zajímavé.  

Benešov - červenec 2015
V červenci se objevily nové nabídky zajímavého zaměstnání. Klientky zpracovaly životopisy a motivační dopisy.  Usilovaly například o administrativní pozici do podniku kovovýroby nebo o hlídání dětí. Výsledkem zatím je přijetí jedné klientky na občasnou krátkodobou výpomoc jako obsluha benzínové pumpy.  Klientka si tak bude mít možnost vyzkoušet, zda jí tato práce na směny bude vyhovovat. Kromě nočního provozu v odlehlé lokalitě se také obává dlouhého dojíždění. Výhledově by tam však mohla získat stálou práci. 

Kutná Hora - červenec 2015
To léto a ještě takové teplo a přitom intenzivně hledat zaměstnání…. moc souvislosti najednou! Řešíme především osobní věci – ne zaměstnání, a pak je čas na dovolenou.
Mimochodem takřka všechny dámy s rekvalifikací – pracovník v sociálních službách, práci získaly. Je to v přístupu každého. Nezbývá než dál intenzivněji hledat. Ale pozor, jsou zde hranice možností.
Tak tedy hurá do dalšího, sice letního měsíce. Bude úspěšnější?
Přeji, aby byl.                                                                                                                                                                        

Kladno - červenec 2015
Prázdniny začaly, počasí nám přeje,  a tak se spolu s dosud nezaměstanými klienty stále snažíme vyhledávat pracovní nabídky a kontaktovat zaměstnavatele. Pravda je, že v době dovolených je tzv. „okurková sezóna“ a spousta firem má dovolenou, což nám až tak do karet nenahrává.
Dobrá zpráva je, že paní Jarmila po dlouhé době čekání, konečně dostala od agentury, která zprostředkovává zaměstnání v zahraničí, kontakt na rodinu v Německu, kde by měla od srpna začít pracovat jako sociální pracovnice. Jede se s nimi seznámit a pokud vše klapne, příští měsíc by měla dostat pracovní smlouvu.
I ostatní klienti, rozeslali své životopisy do několika firem, a tak čekáme, zda nám nějaká práce vyjde. Budeme doufat, neklesáme na mysli a doufáme, že do září se všichni zaměstnají.

Kolín - červenec 2015
Co říci k červenci – prázdninový a především mimořádně teplý – léto jak vyšité. U klientek, které jsou na DPP a přitom v evidenci ÚP se nic nezměnilo, ale dobře - mají alespoň nějakou práci. K zaměstnaným se přidala Mirka, i když si k tomu odskočí až do Londýna. Bude dělat to, o čem hovořila od počátku projektu a při čem velice dobře využije zkušenosti z Diakonie, kam chodila jako dobrovolník i po ukončení rekvalifikace.
Na ostatní dolehlo léto a tak se takřka žádná aktivita v hledání zaměstnání nekonala. Zabývají se sebou a taky se musí na dovolenou. Uvidíme, zda nezmeškali příhodný čas.
Přeji po zvýšeném úsilí úspěch, L.Hynek.

Nymburk - červen 2015  
Paní Jana je velmi spokojená na NVDM v Pečovatelské službě Městec Králové. Protože je zde již třetí měsíc, má za sebou bohaté zkušenosti. Jak říká „sílu mi dodávají především spokojené úsměvy klientů, když přicházím. Už na mě čekají a těší se, že si trochu popovídáme, zavzpomínáme a třeba se i zasmějeme“. Tato práce samozřejmě není vždy jednoduchá, ale paní Jana v ní našla hlubší smysl.
Také paní Ludmila v Centru pro všechny v Nymburce má plné ruce práce. Začátkem měsíce proběhl Den dětí, kde paní Ludmila pomáhala zajišťovat sportovní soutěže, konkrétně skákání v pytli. Účast byla opravdu hojná, soutěžit přišlo 350 dětí. V současnosti ji zaměstnává především příprava příměstského tábora. Aby se děti nenudily, připravuje si pomůcky, vymýšlí různé hry, soutěže, připravuje si neobvyklé výtvarné techniky. Jak říká „Je toho nad hlavu, ale baví mě to a jsem tu spokojená“.
Paní Saše se zatím nepodařilo najít práci na hlavní pracovní poměr, tak alespoň pracuje na DPP v obchodě s dárkovými předměty.

Asistence ve volnočasovém klubu Šikulka Příprava vzorového výrobku pro výtvarnou činnost
Centrum pro všechny je velmi aktivní a nabízí široké spektrum aktivity pro děti různého věku, pro zdravé i handicapované společně. Jsme moc rádi, že zde naše klientka může pracovat, protože právě tato práce jí dává pocit potřebnosti a smysluplnosti.
Akce pro veřejnost  

            
Kutná Hora - červen 2015  
I po tomto měsíci zbývá do pracovního procesu zapojit dvě klientky. V průběhu měsíce se jim opět dostalo několik nabídek možných volných míst. Ale, pořád platí, že nejdříve řeší proč ne, bohužel. I takto problém získání zaměstnání někteří řeší. Opětovně jsme se tomu tedy věnovali na individuálních schůzkách.  Proto jsem jim i pro tuto chvíli ukázal další možnosti volných míst, včetně toho, že se za místem musí jít. Jen se dívat, případně posílat životopis, prostě nestačí.
Věřím, že to nasazení přijde.
Jinak paní Vladislava si na dotovaném místě, po několika dnech nemoci, vede dobře. Je to pro ni určitě dobrá zkušenost.
Přeji po zvýšeném úsilí úspěch.

Kolín - červen 2015
V průběhu června nastoupila paní Jitka na prodejnu firmy Baťa – sluší ji to tam, tak hlavně, aby obstála. Paní Miroslava pořád pracuje jako dobrovolník v sociálních službách, navíc si zajela do Londýna na zkušenou a od srpna tam bude pracovat.
Obě dámy umístěné na dotovaných místech si vedou dobře a daří se jim. To máme radost.
K řešení a zapojení do pracovního procesu nám tedy zbývají ještě čtyři. Opětovně jim bylo nabídnuto několik možných volných míst – uvidíme, jak s tím naloží. Z naší strany však bude snaha o zapojení do pracovního procesu neztenčeně dál pokračovat. Sice se blíží letní měsíce, ale právě proto z naší strany takový tlak.
Přeji všem úspěšné dny.

Kladno - červen 2015
Je tady červen, prázdniny začínají a mě mrzí, že zatím nemám moc dobrých zpráv ohledně zaměstnanosti klientů. Měli bychom mít radost z přicházejícího léta ale my moc radosti nemáme, neboť někteří  klienti místo aktivního hledání práce, musí řešit vážné problémy a to jak zdravotní, tak i rodinné .
Bohužel, tři klienti vážně onemocněli, a tak je jasné, že zatím na hledání práce nebylo ani pomyšlení a jeden klient má vážné rodinné problémy a zatím neví, zda bude moci z rodinných důvodů vůbec ještě chodit do práce. Je to život, který nám přináší spoustu radostí ale také starostí a my všichni ostatní společně držíme palce a věříme, že vše dobře dopadne.
S ostatními klienty stále vyhledáváme pracovní příležitosti a pracujeme společně na zlepšení „nových“ pracovních návyků a změny pohledu na svět.  Je nám jasné, že nelze čekat v koutě až nás někdo osloví, jdeme tomu naproti.
Tak zase za měsíc, Romana H.

Beroun - červen 2015
S příchodem letních měsíců doufáme, že přijdou také nové příležitosti pracovních míst. Pro jednoho klienta vyjednáváme v současnosti místo skladníka, a tak si držíme palce, aby vše dobře dopadlo!
Naše klientka na projektem dotovaném místě nám poskytla fotografii z její práce – s jejím souhlasem se o ni s vámi podělíme. Mimochodem – její práce asistentky v sociálně terapeutické dílně ji velice baví a uspokojuje a také ze strany zaměstnavatele slyšíme jen spokojenost, a tak věříme, že její pracovní smlouva neskončí spolu s koncem dotace mzdových prostředků.
  naše klietka pracující v o.p.s. Dobromysl


Mělník- červen 2015
Měsíc červen byl pro naše některé klientky úspěšný. Čtyři nastoupily do zaměstnání.
Trochu se nám vše zamotalo, dvě klientky šly pracovat již v měsíci květnu jako pracovnice v sociálních službách, jenže se obávaly ztráty zaměstnání, či že nedostanou pracovní smlouvu, a tak se dohodly, že nám vše sdělí až nyní. Obě pracují na stejném pracovišti s nástupem květen den po sobě, jejich obavy jsme pochopily a nyní je vše v pořádku, jak má být.
Další dvě klientky se zaměstnaly až v tomto měsíci, paní Eva na začátku měsíce a získala její vytoužené místo - pracovnice v sociálních službách. Paní Monika nastoupila jako operátorka skladů, kde využije znalosti na PC.
Všem gratulujeme k získání nového uplatnění na trhu práce.

Rakovník - červen 2015
Dne 22.6.2015  se uskutečnilo příjemné setkání s naší bývalou klientkou Renatou a jejím zaměstnavatelem ve firmě Herold v Rakovníku.
Schůzka se konala přímo v prostorách firmy, kde se mi dostalo velmi milého přijetí, ale rovněž jsem byla seznámena s provozem, a obchodními aktivitami firmy. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, a byla jsem překvapena obrovským sortimentem zboží, které je nabízeno. Paní Renata mi nadšeně ukazovala své pracoviště, rovněž své nové služební auto, a sdělovala své dojmy z dvou měsíců práce.
30.6.2015 jsem navštívila na pracoviště v Domově seniorů – OAZA Stars , s.r.o. paní Janu.
Zde jsem nebyla poprvé a přiznávám, že nové a klidné prostředí působí na člověka velmi pozitivně. Nejedná se o klasický domov seniorů, ale o domácky vedený dalo by se říci penzion pro seniory.
Paní Jana po měsíci práce je velmi spokojená, našla své nové uplatnění v životě.
Z obou návštěv mám velmi dobrý pocit, protože jak naši bývalí klienti jsou spokojení, našli své nové uplatnění, a jsou spokojeni i zaměstnavatelé, kteří získali dobré zaměstnance. 
       paní Renata     

Benešov - červen 2015
Klientky pokračují ve vyhledávání svého pracovního uplatnění. Zvažují i možnosti krátkodobých brigád, protože nabídka v létě je širší. Odpovídají na inzeráty a posílají životopisy. Konzultují své kroky s individuální poradkyní.
Snímek zachycuje paní Ludmilu před schůzkou individuálního poradenství, na které pravidelně dochází.
Rozhodně naše klientky však nezahálejí, věnují se především péči o rodinu či zahradu. Procvičují také své dovednosti v práci na počítači, které získali v rekvalifikačním kurzu.
  naše klientka

Rakovník - Květen 2015
I v měsíci květnu se nám zadařilo a paní Jana nastoupila na dotované místo do Oaza Stars s.r.o., Domov seniorů Lužná na pozici pracovníka v sociálních službách. Na takovém to pracovním místě paní Jana není žádným nováčkem a tak se výborně ihned zapojila do činností domova. Velice se jí zde líbí, pochvaluje si jak pracovní kolektiv, tak prostředí, které je opravdu velmi hezké a příjemné.
Máme radost i z toho, že už nyní máme informaci, že paní Jana zůstane zaměstnaná na této pozici i po uplynutí šesti měsíců, kdy se zaměstnavateli vyplácí příspěvek na mzdové prostředky tohoto nově vytvořeného pracovního místa.

         

Noční pohled na terasu, kde mohou klienti zařízení trávit příjemné večery.

Benešov - Květen 2015
Navštívili jsme naši zaměstnanou klientku paní Irenu na jejím pracovišti v domově seniorů. Získala tu zaměstnání díky tomu, že zde mohla během své praxe při rekvalifikačním kurzu ukázat co umí. Zastihli jsme ji, když právě s úsměvem vezla klientku domova po koupeli zpět na pokoj. Pochvaluje si pěkné pracovní prostředí i přátelský kolektiv spolupracovníků. Rychle se zaučuje a znovu při tom oceňuje rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Získané teoretické znalosti se jí nyní velmi hodí.
Ostatní klientky také nepřestávají usilovat o zaměstnání. Azylový dům pro matky s dětmi je zaměstnavatel, kde by ráda pracovala paní Anežka. Zatím tam stále není volné místo. Domluvila si tam však případnou dobrovolnou činnost při pořádání kulturních akcí nebo výpomoc při mimořádných velkých úklidech zahrady nebo údržbě budovy.

         Kladno - Květen 2015
Máme tady krásný “ Máj, lásky čas“ a i v tomto měsíci se společně s klienty 1. a 2. běhu věnujeme vyhledávání pracovních příležitostí. Zatím se nám, bohužel,  v květnu nikdo nezaměstnal .  Pan Stanislav měl již připravenu smlouvu a měl nastoupit jako mechanik do soukromé firmy, která sídlí ve stejné obci, kde má bydliště, avšak nakonec  to „nedopadlo“, neboť budoucí zaměstnavatel na poslední chvíli změnil podmínky, na které pan Stanislav, z důvodu péče o nemocného otce, nemohl přistoupit. Nevadí, budeme společně hledat dál.
Z čeho mám opravdu radost, je to, že všichni klienti, kteří nastoupili na dotovaná místa, mají od zaměstnavatelů příslib prodloužení pracovní smlouvy po skončení dotace. Se všemi jsem v kontaktu, byla jsem je několikrát navštívit a mohu s radostí konstatovat, že jak zaměstnavatelé, tak klienti , si vzájemnou spolupráci nemohou vynachválit. To opravdu potěší!
S ostatními klienty neklesáme na mysli a uvidíme, jaké pracovní nabídky nám přinese měsíc červen.
Tak za měsíc nashledanou.
Za Kladno – Romana Hrdličková

Mělník - Květen 2015
Všechny klientky se tento měsíc zaměřily na aktualizaci životopisů. Trochu jsme je vylepšily, aby byla větší šance úspěchu na trhu práce. Dosud se nikdo další z klientek nezaměstnal.
K hledání zaměstnání je asi nejschůdnější cestou internet a toho klientky využívají, zasílají své CV na nabídky zaměstnavatelů. Reagují i na nabídky od svých známých. 

Nymburk - Květen 2015
Uběhl další měsíc a paní Lída popisuje svoji téměř 3 měsíční zkušenost z nově vytvořeného pracovního místa:
„V Centru pro všechny se mi moc líbí. Mohu uplatnit své zkušenosti z práce s dětmi, svoje výtvarné dovednosti a nápady. Zároveň se stále učím něco nového a objevuji svoje další schopnosti. Mám pocit, že se i v mém věku dále rozvíjím. Zpočátku jsem pomáhala všude, kde bylo potřeba. Zapojila jsem se do arteterapie s dětmi různě postiženými, převážně autisty. Také jsem zabezpečovala program pro děti pěstounů. Vypomáhala jsem kolegyním ve výtvarném kroužku a v kroužku keramiky. V současné době pracuji již samostatně. Zastupuji paní učitelky v klubu Šikulka, což je obdoba mateřské školky. Také jsem převzala po odcházející kolegyni vedení výtvarného kroužku. Jsem moc spokojená i s kolektivem, ve kterém pracuji. Vyhovuje mi jak samostatná, tak i týmová práce při přípravě různých projektů pro děti. Myslím, že i mé nápady a práce přispívají k činnosti Centra.
Přála bych si, aby mi to ještě vydrželo, protože jsem v Centru ráda.“


Kolín- Květen 2015
Od začátku měsíce se zvýšil počet pracovních míst s dotací, paní Zuzana získala místo ve skladu kůží. Je spokojena, i když to je v této chvíli jen šest měsíců, ale za tu dobu se může ledacos změnit.
Paní Venuše už má měsíc za sebou ke spokojenosti její a především zaměstnavatelky.
I u ostatních je nyní znát větší aktivita při hledání zaměstnání, je více pracovních pohovorů. Věřím, že s časem budou i pozitivní výsledky. Jedna z klientek se připravuje na práci v zahraničí – uplatní získanou rekvalifikaci. V této chvíli navázala na praxi pracovníka v sociálních službách a na zařízení se účastní dobrovolné výpomoci. Taky přístup.
Na přiložených fotografiích paní Venuše na pracovišti – ta váza byla bezprostředně po pořízení snímku úspěšně prodaná – byl to dárek.
       

Kutná Hora - Květen 2015
Zbývá do pracovního procesu zapojit dvě klientky. V průběhu měsíce dostaly hned několik nabídek možných volných míst. Ale nic z toho nebylo. Hledaly se odpovědi na proč a já a ono a oni. Opětovně jsme se tomu věnovali na individuálních schůzkách.  Proto jsem jim i pro tuto chvíli ukázal další možnosti volných míst, včetně toho, že se za místem musí jít. Jen se dívat, případně posílat životopis nestačí. Věřím, že i toto nasazení přijde.
Přeji po zvýšeném úsilí úspěch, L. Hynek, Individuální poradce

Benešov - Duben 2015
Aktivita klientek při hledání zaměstnání konečně přinesla úspěchy. Máme dvě zaměstnané klientky s pracovní smlouvou!
 Jednání s domovem seniorů bylo dlouhé. Čekali jsme, zda se uvolní místo pečovatelky. Klientka, která v projektu absolvovala rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, je moc ráda, že zde uplatní své znalosti.
Druhým úspěchem je získání pracovního poměru v supermarketu na pozici pracovnice obchodního provozu. Cesta k tomuto pracovnímu místu také nebyla jednoduchá. Naše klientka byla velmi motivovaná pracovat, a tak přijala nejprve místo poštovní doručovatelky. Nadále však pro sebe vyhledávala výhodnější nabídky zaměstnání. Získala tedy možnost nastoupit brigádně jako pokladní v supermarketu, kde se velmi osvědčila. Záhy její brigáda byla změněna na pracovní poměr.
Gratulujeme a přejeme oběma našim klientkám hodně úspěchů!

Mělník - Duben 2015
„Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti současně nebyla dána síla jej splnit.
Možná však pro to budeš muset těžce pracovat.“
V předchozím měsíci jsme drželi palečky paní Pavle, které to opravdu vyšlo. Gratulujeme!
I ostatní klienti se snaží hledat zaměstnání, někoho trápí zdravotní problémy, a i tak hledání nevzdává.  Naše klientky chtějí pracovat jako sociální pracovnice, obcházejí domovy seniorů, různá centra pro starší generace. Vzhledem k tomu, že nechtějí dojíždět daleko za prací to pro ně je složitější.
Uvidíme další měsíc.

Mladá Boleslav - Duben 2015
V měsíci dubnu se klientky Stázka a Lída intenzivně zabývaly hledáním vhodného zaměstnání,  dokonce již zkušebně nějakou práci vyzkoušely, bohužel pracovní místa se ukázaly nebýt ani pro jednu finančně zajímavá, přes snahu jedné klientky hledat práci  s dojížděním do Prahy a tak hledají dál.
Ostatní také zkoušejí najít vhodné místo, v tomto měsíci se to však žádné klientce nepodařilo.
Zaměstnavatelé v sociálních službách by se novým pracovnicím nebránily, bohužel nemají možnost přijmout libovolný počet sil.
Přejeme aby byl květen úspěšnější a pomáháme hledat.

Rakovník - Duben 2015
První klientka od dubna uplatní své znalosti získané během aktivit projektu - našla své uplatnění. Bude pracovat na pozici obchodního zástupce. Zaměstnavatel pro ni vytvořil nové pracovní místo a využije tak i možnost čerpání finančních prostředků na její mzdové náklady.
Další klientka bude nastupovat na nové pracovní místo od 1.5 .2015 a to na pozici pracovnice v sociálních službách. Oběma přeji hodně úspěchu jak pracovních, tak osobních.  Zbývající klientka své uplatnění teprve hledá.  Zaslaly jsme životopisy a doufáme, že proběhnou první pracovní pohovory. Bohužel vzhledem k bydlišti klientky zde máme omezené možnosti. Ale i zde věříme v úspěch. 

Beroun - Duben 2015
V uplynulém měsíci jsme se rozloučili s další klientkou – bohužel to nebylo z důvodu zaměstnání, ale nutnosti péče o osobu blízkou. Úspěšné hledání zaměstnání se nám bohužel zatím moc nedaří, i když se občas nějaké místo teoreticky vhodné i pro osobu nad padesát let objeví. Bohužel naše klienty často limitují zdravotní problémy či omezení jako je například práce v noci a podobně. Přesto neztrácíme naději a hledáme dále!

Nymburk - Duben 2015
V měsíci dubnu nastoupila další klientka paní Jana na nově vytvořené pracovní místo do Pečovatelské služby Městec Králové. Jak sama říká: „První měsíc mám již téměř za sebou. První týden se mi zdál poklidný, ale jak jsem do toho zapadla, tak mohu říci, že je to práce náročná, ale zvládnutelná. Mám praxi a tak se snažím ji používat, také teorii naší pani lektorky, která byla perfektní.  Jinak mám tuto práci ráda, funguje tu zpětná vazba a babičky si mě oblíbily. Snažím se jim pomáhat i mimo pracovní dobu. Baví mě tato práce a jsem ráda, že ji mohu dělat srdcem“. Také paní Lída, která nastoupila na nově vytvořené pracovní místo minulý měsíc je velmi spokojená, především ji vyhovuje, že práce s dětmi je pestrá a tvořivá.   

Kladno - Duben 2015
Měsíc se přehoupl jako voda a už tady máme duben.
Tento měsíc nám nastoupili dva klienti na dotovaná místa, paní Eva jako sociální pracovnice do Dětského domova a pan Miloš jako provozní asistent do soukromé firmy. Celkem máme tedy 5 klientů na nově vytvořených dotovaných místech.
Dalším zaměstnaným je pan Zdeněk, který získal pracovní smlouvu u soukromé firmy a bude pracovat jako řidič a silniční dělník. Moc jsme mu drželi palce, aby tuto práci získal, protože pan Zdeněk už začínal být skeptický, že vzhledem ke svému věku, práci vůbec najde. Tak gratulujeme a přejeme hodně pracovních úspěchů a optimismu!
Ostatní klienti stále zaměstnání hledají, při našich individuálních schůzkách probíráme další možnosti a postupy při oslovování zaměstnavatelů, a tak víme, že klienti neklesají na duchu a jsou stále aktivní.
Budeme se společně snažit dál.

Kolín - Duben 2015
Od počátku měsíce zde máme jedno zaměstnání s dotací. Zaměstnavatelka tuto možnost velmi uvítala. A na straně naší klientky byla ta radost opravdu veliká – získala zaměstnání!
V průběhu měsíce probíhala administrativní příprava na další dotované místo. Zde je nástup naplánovaný od prvního května. V práci máme navíc další klientku, která sice bude muset dojíždět do Prahy, ale má práci kterou chtěla.
Věříme, že i další klienti si v následujícím období zajistí nějaké to zaměstnání. I když pořád platí, že spíše na začátku jen na DPP a to ještě s pobytem v evidenci Úřadu práce. Přesto všem přejeme úspěch. 

Kutná Hora - Duben 2015
A máme zde pracovní místo s dotací. Klientka pracuje na pozici pracovnice v sociálních službách. Zaměstnavatel si ji vybral a získal na toto místo dotaci na mzdové prostředky. Dobře pro oba.
Ještě nám zbývají dvě klientky, které ještě své uplatnění hledají. Proběhly sice první pohovory, ale výsledkem zatím není pracovní smlouva. Škoda, že se u některých zaměstnavatelů nepodařilo prokázat vznik nového pracovního místa. Vzhledem k tomu, že se situace na trhu práce trochu lepší, zůstává jediné přání - aby i poslední dvě naše dámy měly práci, co nejdříve. Děláme pro to, co můžeme.  smiley

Mělník - Březen 2015
„Za svůj život poznáš hodně lidí. Někteří z něj odejdou bez rozloučeni, ale z každého, na kterém Ti alespoň trochu záleželo, Ti kousek zůstal. Tak jako jemu zůstal kousek z Tebe.“
 
I naši klienti nám zůstávají v srdcích a chtěli bychom jim pomoci získat zaměstnání.  Štěstí se usmálo na klientku Pavlu. Bude nastupovat do zaměstnání, více se dovíme po předání pracovní smlouvy. Slíbení zaměstnání se pak mnohdy liší od skutečného nástupu do práce.
Držíme palce nejen Pavle, ale i ostatním klientkám.

Mladá Boleslav - Březen 2015
V úvodu měsíce první z klientek projektu nastoupila do zaměstnání. Po čtyřech letech nezaměstnanosti je její pozitivní přístup opravdu radikálním obratem v životě. Přejeme paní Anně pracovní spokojenost a úspěchy, a aby se jí i nadále dařilo.
Nadále intenzivně hledáme vhodné uplatnění i pro ostatní klientky, hlavně paní Lída a Stázka již několikrát vyzkoušely možnost uplatnit se v sociálních sužbách, byť zatím jen jako dobrovolnice.
Pro další motivaci jsme uspořádali setkání s bývalými klienty a zaměstnavateli, se kterými jsme již v minulosti spolupracovali.  Schůzka proběhla ve velmi přátelské atmosféře a klientky byly rády, že se staly součástí takové debaty, kde mohly získat příklad pro svou pracovní budoucnost.

Nymburk - Březen 2015
V měsíci březnu nastoupila paní Lída jako první z Nymburka na nově vytvořené pracovní místo do Centra pro všechny. Protože tu již absolvovala svoji praxi, nebyly pro ni začátky tak náročné, naopak byla přijata s otevřenou náručí.  Paní Lída, zde pracuje jako asistent pedagoga a tedy se zapojuje do všech aktivit přímé práce s dětmi. Práce je zde velmi různorodá od práce v keramické dílně, různé volnočasové aktivity dětí až po nutnou administrativní činnost. Klientka Jana by ráda nastoupila do Pečovatelské služby Městec Králové, tak jí držíme palce, aby vše dobře dopadlo. Jana je člověk s velkým srdcem a ve volním čase se stará o seniory ve svém okolí, převážně o ty, kteří si neumí poradit se svojí zhoršující se situací a nemají podporu své rodiny. Pan Jaroslav by rád našel pracovní uplatnění jako strážný. V současné době má rozjednány dvě pracovní nabídky. 

Beroun - Březen 2015
Tak hurá – dotované místo skutečně „klaplo“ a od 1. března máme zaměstnanou klientku na pozici pracovní asistent v zařízení sociálních služeb. Doufám tedy, že i další ať už dotovaná nebo nedotovaná zaměstnání budou pokračovat. Bohužel se zatím skutečně příliš nedaří – pokud se nějaké teoreticky vhodné místo objeví, většinou se zaměstnavateli nelíbí věk klienta nebo nabídne takové pracovní podmínky, které se podle sdělení klientů jen těžko dají nazvat zákonnými… Větší část klientů má také různé zdravotní potíže či omezení, které je také z velké části limituje v možnosti výkonu práce. V březnu jsme se rozloučili s jedním z klientů z prvního běhu – a to z důvodů jeho stěhování do jiného kraje České republiky. Držíme mu tedy palce, aby to byla změna jen a jen k dobrému!

Benešov - Březen 2015
S přicházejícím jarem přibylo také nabídek pracovních míst. Naše klientky se této situace snaží využít. Zúčastnily se několika přijímacích řízení na nejrůznější pracovní pozice. Jednaly například o místě poštovní doručovatelky, prodavačky v dárkových předmětech, v lahůdkářství, pekárně či masně, administrativní pracovnice, správce e-shopu nebo pracovníka v sociálních službách.
 Překážky přijetí do nového zaměstnání se často opakují. Často se jedná o velmi nízké finanční ohodnocení práce, které ve spojení obvyklou nutností dojíždění do zaměstnání činí takovou nabídku nepřijatelnou. Klientky také často naráží na nezájem zaměstnavatelů o pracovníky ve věku nad 50 let, což spolu se zdravotním pracovním omezením v případě většiny klientek vytváří téměř začarovaný kruh.
Jediným řešením je aktivně komunikovat se zaměstnavateli a nepoddávat se případným neúspěchům. Klientkám v tom pomáhá vstřícné rodinné prostředí, udržování svých koníčků, jako je aktuálně probouzející se zahrada nebo výlety do okolí. Klientky využívají také tohoto pracovního mezičasu k řešení svých zdravotních obtíží, navštěvují lékaře, plánují léčbu a přemýšlí o zdravějším životním stylu. Klientky jsou stále ve vzájemném kontaktu, občas si telefonují, píší nebo si popovídají při společném setkání s individuální poradkyní. Při individuálních konzultacích tak bývají probírána nejen úskalí spojená s hledáním práce nebo příprava na přijímací pohovor. 

Rakovník - Březen 2015


Kladno - Březen 2015
Jaro je tady, příroda se začíná probouzet , ale ani my nespíme, stále u nás vše jede na plné obrátky.
Od 1. března nastoupili 3 klienti na dotovaná místa, z prvního běhu paní Jana jako osobní asistentka a pan Jiří jako strážný, z druhého běhu paní Hana jako asistentka pedagoga. Zatím jsou všichni nesmírně spokojeni, a to jak klienti, tak zaměstnavatelé.
Během března vyřizujeme další dvě dotovaná místa, a to pro pana Miloše, který by měl nastoupit jako provozní asistent do  soukromé firmy a paní Evu, která nastoupí jako pracovnice v sociálních službách do Dětského domova.
Spolu s ostatními klienty obou běhů ( tři z 1. běhu  a pět z 2. běhu) dále hledáme vhodné pracovní nabídky a jsme neustále v kontaktu.
Doufáme, že příští měsíc budeme mít zase jen samé dobré zprávy.

Kolín - Březen 2015
Tak nám úspěšně skončila i poslední rekvalifikace vysokozdvihu. A hned druhy den si pan Miroslav šel pro pracovní smlouvu. Je to to nejlepší co může nastat. Další jednání se zaměstnavatelem o získání dotace a tím zaměstnání další klientky proběhlo úspěšně a od dubna je v práci. Navíc došlo ke shodě zaměstnavatele s uchazečem o práci, teď se jen vyřizují potřebné doklady k dotaci. Věříme v úspěch a tím zaměstnání dalšího člověka. Došlo také k rozšíření počtu klientů, kdy  pro začátek je jen DPP, ale tak to u mnoha firem chodí. I s ostatními se aktivně pracuje, cíl je jediný, zapojit všechny do pracovního procesu.
Všem přeji úspěch. 

Rakovník - Březen 2015
Hlavní událostí na Rakovnicku v březnu byl motivační workshop Skupinového poradenství konaném 13.3.2013 v kanceláři Obslužné společnosti v Rakovníku .
Individuální poradce nejprve zahájil setkání a vysvětlil důvod setkání a jeho cíl – především motivace klientů projektu.
Workshopu se zúčastnili 3 zástupci z řad zaměstnavatelů. Paní Andrea Vesecká zastupovala firmu OAZA STARS, s.r.o., Domov seniorů Lužná. Ve svém příspěvku se zmínila, o tom, jak dobré zkušenosti má s pracovníky s věkem nad 50 let. Poukázala na to, že věk není překážkou v aktivním životě osobním i pracovním. Sama ve své nové firmě zaměstnává půlku pracovnic nad 50 let a je s nimi velice spokojená. Aktivně se zapojila do projektu Druhá šance po 50, poskytla praxi našemu klientovi, a dokonce se budeme snažit o vytvoření nového dotovaného místa. Zástupkyně dalšího zaměstnavatele, majitelka agentury Cesta domů  paní Novotná zdůraznila stále potřebnější poskytování terénních sociálních služeb  a s  tím i spojené potřeby pracovníků v sociálních službách a registrovaných zdravotních sester. Velmi ocenila možnosti další spolupráce vyplývající z aktivit Obslužné společnosti. Vyzdvihla velké možnosti pracovního zapojení především žen v sociální sféře a to i ve věku po 50ti letech. Třetí zástupce z řad zaměstnanců se zúčastnil především ze zájmu o dotovaná místa.
Dále byly pozvány tři klientky projektu určeného pro padesátníky paní Vesecká, Smrčinová a Šubrtová. Paní Šubrtovou se, doufáme, podaří zaměstnat v rámci projektu. Pohovořila především o tom, co všechno jí projekt poskytl, jak hodně jí pomohl v posílení sebevědomí při hledání zaměstnání. Všechny klientky se hodně dotazovaly především zástupkyň, které poskytují sociální služby. Zajímaly se především o zajímavosti z práce se  starými lidmi, co vše přináší a byly unešené vyprávěním o začátcích obou vedoucích pracovnic.
 Celý průběh Skupinového poradenství probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Aktivita proběhla podle věcného i časového harmonogramu aktivity.

Kutná Hora - Březen 2015
Další klientka od dubna uplatní získanou rekvalifikaci. Bude pracovat na pozici pracovnice v sociálních službách a zaměstnavatel si ji vybral s možností získání dotovaného místa. Zbývající dvě klientky ještě uplatnění hledají. Proběhly sice první pohovory, ale výsledkem zatím není pracovní smlouva. U některých zaměstnavatelů by i zájem byl, ale mají problém s prokázáním vzniku nového pracovního místa. Takže zůstává jediné přání, aby i poslední dvě měly práci. Proto jsem jim poslal další možnosti volných míst.
Přeji úspěch co nejdříve.. 

Kolín - Únor 2015
V tomto měsíci běží jednotlivé rekvalifikace a  Pracovník v sociálních službách bude ukončena. Praktická část se uskutečnila v zařízení Diakonie na středisku v Kolíně a dále v Pečovatelském domě v Pečkách. V obou zařízeních se našim klientkám řádně věnovali a tady ještě připomenutí k teoretické časti. Paní lektorka je velice dobře hodnocena svým přístupem ke klientům. Patří ji upřímné poděkování. Ještě vzpomenu rekvalifikace Strážný, paní Jaroslava se tento měsíc  dostala do pracovního procesu, sice pro začátek jen na DPP, ale tak to u mnoha firem chodí. Úspěšně se rozeběhl kurz vysokozdvihu. No a ostatním nezbývá nic jiného než se intenzivně věnovat hledání zaměstnání, na úspěšnost se podíváme příští měsíc.

Beroun - únor 2015
Únor byl pestrý zejména pro klienty druhé běhu projektu – klientka na rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách absolvovala povinnou praxi v zařízení sociálních služeb Dobromysl v Berouně. Moc si pochvalovala jak teoretickou část rekvalifikace, tak i praktickou. Další tři klienti z druhého běhu a také jedna klientka z běhu prvního nastoupili a poté také úspěšně absolvovali rekvalifikaci Obsluha osobního počítače – i oni byli velmi spokojeni zejména s přístupem a výkladem lektora. S hledáním vhodných volných míst zatím příliš úspěchů nemáme, ale alespoň se nám podařilo sjednat úspěšně nově vytvořené dotované místo pro klientku po rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách z prvního běhu. Držíme si tedy palce, aby vše klaplo a klientka mohla počínaje měsícem březnem do zaměstnání nastoupit.

Kutná Hora- Únor 2015
Během celého února probíhal rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Z Nymburka se ho účastnily tři klientky. Kurz hodnotily velmi pozitivně, k čemuž přispěla velkou měrou osobnost a zkušenosti lektorky Dagmar Rosecké. Poutavým způsobem dokázala předat klientkám důležité informace, jak pečovat nejen o seniory, ale i zdravotně postižené osoby. Klientky vyzbrojené důležitými informacemi se těšily, jak získané informace uplatní v praxi. 

Nymburk- Únor 2015
Během celého února probíhal rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Z Nymburka se ho účastnily tři klientky. Kurz hodnotily velmi pozitivně, k čemuž přispěla velkou měrou osobnost a zkušenosti lektorky Dagmar Rosecké. Poutavým způsobem dokázala předat klientkám důležité informace, jak pečovat nejen o seniory, ale i zdravotně postižené osoby. Klientky vyzbrojené důležitými informacemi se těšily, jak získané informace uplatní v praxi. 
Paní Jana byla velmi spokojená s možností praxe v Pečovatelské službě Městec Králové. Přestože tato práce není vždycky lehká, uvědomila si zde, že ji tato práce opravdu naplňuje. Paní Dagmar absolvovala část praxe v CSZS Poděbrady, kde si mohla vyzkoušet rozdíl mezi prací v terénní službě a péčí ve stacionáři. Uvědomila si, že by jí více vyhovovala práce ve stacionáři.
Paní Lída si vyzkoušela práci s dětmi v Centru pro všechny v Nymburce. Setkávají se zde děti zdravé i postižené. Paní Lída si vyzkoušela jak přímou práci s dětmi, tak i pomoc při vedení kroužků, především keramického. Tato práce ji velmi zaujala a tento zájem dal impuls pro zahájení jednání o možnosti nově vytvořeného pracovního místa. A vše se podařilo! Paní Lída končí v našem projektu a od 1. 3. 2015 nastupuje do Centra pro všechny jako Asistentka pedagoga.  Moc jí gratulujeme a přejeme vše nej v nové etapě života.

Mělník - Únor 2015
V první polovině měsíce února klientky jezdily na Rekvalifikace probíhající v Praze.
Tři se zúčastnily teoretické části RK PSS a v druhé polovině měsíce absolvovaly praxi v neziskových organizacích na okrese MB, dle svého výběru.
Bohužel paní Marie nám podlehla chřipkové epidemii a byla nucena sama být hospitalizována, díky čemuž nemohla RK dokončit a bude se ještě muset delší dobu léčit v domácím prostředí. Tímto přejeme, aby se jí zdravotní stav co nejdříve zlepšil.
Paní Stázka a Lída RK úspěšně zakončily zkouškou a získaly svůj Certifikát a tak samozřejmě gratulujeme k úspěšnému dokončení.
Další RK, které zúčastnily klientky našeho okresu byla RK Obsluha PC, pro kterou se rozhodla paní Alena a Anna. Obě dámy také úspěšně absolvovaly a tak nemenší gratulace je i k jejich úspěchu.

Kladno - Únor 2015
V měsíci únoru probíhala rekvalifikace Pracovník v sociálních službách pro klienty 2. běhu. Všechny klientky, které na RK nastoupily, pravidelně a zodpovědně navštěvovaly jak teoretickou, tak praktickou část rekvalifikačního kurzu a získaly osvědčení o rekvalifikaci s výsledkem prospěla. Celý rekvalifikační kurz všechny klientky hodnotí velmi kladně a zejména z teoretické části jsou  úplně nadšeny, což nás opravdu moc těší.
Celý měsíc únor jsme společně s klienty věnovali vyhledávání a oslovování vhodných zaměstnavatelů, kteří by měli zájem o vytvoření dotovaných míst a umožnili tak našim klientům získat zaměstnání. Zájem byl velký, a to jak ze strany našich klientů, tak i ze strany oslovených firem. Výsledek je takový, že od 1.3. 2015 tři klienti nastupují na NVDM – pan Jiří jako strážný, paní Eva jako asistentka pedagoga do MŠ a paní Jana jako osobní asistentka v sociálních službách. Všichni tito klienti tak uplatní svoji rekvalifikaci. Všem přejeme hodně pracovních úspěchů a doufáme, že se jim v práci bude dařit. S ostatními klienty se pravidelně scházíme a společně vyhledáváme nabídky práce. Někteří mají za sebou pracovní pohovory, další se na pohovor připravují.

Mladá Boleslav - Únor 2015
V první polovině měsíce února klientky jezdily na Rekvalifikace probíhající v Praze.
Tři se zúčastnily teoretické části RK PSS a v druhé polovině měsíce absolvovaly praxi v neziskových organizacích na okrese MB, dle svého výběru.
Bohužel paní Marie nám podlehla chřipkové epidemii a byla nucena sama být hospitalizována, díky čemuž nemohla RK dokončit a bude se ještě muset delší dobu léčit v domácím prostředí. Tímto přejeme, aby se jí zdravotní stav co nejdříve zlepšil.
Paní Stázka a Lída RK úspěšně zakončily zkouškou a získaly svůj Certifikát a tak samozřejmě gratulujeme k úspěšnému dokončení.
Další RK, které zúčastnily klientky našeho okresu byla RK Obsluha PC, pro kterou se rozhodla paní Alena a Anna. Obě dámy také úspěšně absolvovaly a tak nemenší gratulace je i k jejich úspěchu.

Benešov- Únor 2015 
Máme další dvě absolventky rekvalifikačního kurzu. Tentokrát se jedná o rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače. Klientky dojížděly pravidelně do Prahy a účast ve výuce měly obě stoprocentní. Nechtěly si nechat ujít ani minutku. Moc si pochvalovaly, co se naučily. Potěšilo je, že zvládly i práci v tabulkovém procesoru Excel. Obě ocenily podporu  a přístup lektora.
Bilanční diagnostika klientek byla završena po náročném testování závěrečným pohovorem a získáním písemné závěrečné zprávy. Klientky dostaly doporučení na co se ve svém dalším profesním životě zaměřit a v čem se zdokonalit.
Klientky vyhledávají nabídky pracovních míst a odpovídají na ně. V únoru bohužel některé zastihla chřipka a jiné zdravotní potíže. Přesto jsme zaznamenaly úspěch. V březnu po svém uzdravení by jedna z klientek mohla nastoupit jako poštovní doručovatelka v místě bydliště. Zvolila si tuto profesi, protože je ráda mezi lidmi a vyhovuje jí  pohyb venku. Další z klientek uvažuje o zřízení malého obchůdku s dárkovými předměty. 

Rakovník - Únor 2015
V druhém běhu se nám nepodařilo naplnit kapacitu klienty, a tak do projektu nastoupila jen jediná klientka paní Jana Vesecká, která se ale zapojila velice aktivně.
Od paní ředitelky Domova seniorů  v Lužné jsme byly pozvány na akci „Andělé“. Jednalo se o charitativní akci pořádanou sdružením SOS Andělé, které působí na Rakovnicku a pomáhá potřebným.  V tomto DS náš klient absolvoval praxi a tak jsme rády pozvání přijaly.
Se zvědavostí jsme do DS dorazily asi 20 minut před začátkem akce. Dostalo se nám velice milého přijetí, klientky domova byly již v denní místnosti a bylo na nich vidět, jak se na představení těší. Až zde na místě jsme se dozvěděly, že půjde o vystoupení dětí s tanečně-cvičebním programem.  Přípravy byly v plném proudu a vůbec nám nedělo problém se do nich zapojit. Všude zde vládla klidná, přátelská atmosféra, a člověk si vůbec nepřipadal jako v domově seniorů. Všem klientkám se vyká, ale oslovují se křestním jménem a ony svým ošetřovatelkám říkají sestřičko. (ale zaznělo i děvenko moje)
Konečně byly netrpělivé babičky uspokojeny a představení začalo. Tančilo se na tóny klidné hudby. Představení rychle uteklo, všem se moc líbilo a klientkám v DS  zpříjemnilo určitě víkendový den.
Zcela určitě to nebylo představení poslední.
A my jsme odcházely s paní Janou s dobrým pocitem, že v tomto zařízení je o klientky dobře postaráno a naše spolupráce bude určitě pokračovat. 

       
Nymburk- Leden 2015
Dne 12. ledna 2015 jsme se sešli v Nymburce poprvé všichni společně v projektu "Druhá šance po 50". Bylo nás celkem 5, čtyři ženy a jeden statečný muž.
Počáteční okukování trvalo jen krátce. Po úvodním kolečku, kdy každý o sobě řekl pár slov a přidal své zkušenosti s nelehkým hledáním práce, jsme věděli, že máme mnoho společného. Nemám na mysli jen těžkosti spojené s hledáním dobrého zaměstnání, ale i odhodlání něco ve svém životě změnit, ale i něco nového se naučit a dozvědět. Pár následujících dní, které jsme strávili společně, proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Neobešlo se to zpočátku bez menšího sebe záporu, protože mluvit o svých silných stránkách, nebylo pro některé vůbec jednoduché. Jednotliví účastníci si ale začali uvědomovat, že na pracovním pohovoru, pokud chci uspět, musím umět prezentovat své dovednosti, vědomosti a zkušenosti přirozeně a bez zbytečné skromnosti. Také profesionálně napsaný životopis a správně formulovaný motivační dopis je dnes už samozřejmostí. Pan Jaroslav ocenil lidský a zároveň profesionální přístup obou lektorek.
Aby toho nebylo málo, když jsme se dozvěděli dost o trhu práce a naší vlastní motivaci čekala nás ještě pracovní diagnostika. Paní Ludmila a paní Jana využily ještě možnosti bilanční diagnostiky. Ke konci měsíce začaly rekvalifikační kurzy. Nejprve začal rekvalifikační kurz Strážný. Přestože byl časově krátký, byl naplněný důležitými informacemi. Účastnili se ho pan Jaroslav s paní Alexandrou a oba shodně doplňují, že se opravdu museli připravovat, ale stálo to za to. Paní Jana s paní Ludmilou a paní Dagmar nastoupily na rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. 

        

Rakovník- Leden 2015
Tento měsíc všichni naši klienti úspěšně dokončili rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách. Cílem bylo naše klienty připravit jak po teoretické stránce, tak i po stránce praktické a to v různých sociálních zařízeních. Klienti Rakovnicka měli praxi v Ráčku Rakovník a DD seniorů v Lužné. Je nutné podotknout, že všem klientům se více líbila praxe, než teorie.
Paní Renata –„ Praxe v Ráčku pro mě byla velkým přínosem. Ze začátku jsem měla samozřejmě obavy, jak práci s postiženými lidmi zvládnu, ale příjemné prostředí, zaměstnanci, i další praktikanti – i z jiných projektů, byli velice příjemní a úplně mě práce pohltila.  Jeden hoch mě dokonce naučil plést košíky“.
Druhý běh v Rakovníku neproběhl až tak úspěšně. Výběru se zúčastnili jen dva zájemci, kteří nakonec ale ani nenastoupili. Povedlo se však najít paní Janu, která po smrti manžela neprožívá nejlepší životní období, ale postupně o to víc se v projektu našla. Dokonce již nyní společně vyřizujeme šanci získat nově vytvořené pracovní místo.
Ukončením rekvalifikace ale péče o naše klienty nekončí. Dále se o ně staráme a společnými silami se budeme snažit najít pracovní zařazení a uplatnění na trhu práce všem. Jsme v kontaktu osobním i telefonickém.
Závěrem bychom velice rádi poděkovali za vstřícnost vedení obou zařízení, které umožnily našim klientům opravdu kvalitní a přínosnou praxi při rekvalifikaci.

Kladno - Leden 2015
V měsíci lednu ukončili klienti  1. běhu své rekvalifikace a všichni obdrželi osvědčení o rekvalifikaci s výsledkem – prospěl(a). Tímto samozřejmě všem gratulujeme! Všichni si  průběh rekvalifikací moc pochvalovali.  Pan Jiří půjde v únoru  na konkurz na pozici strážný v novém obchodním centru Central Kladno, tak držíme palce a doufáme, že práci, kde uplatní svoji čerstvou rekvalifikaci, získá. Paní Jarmila, která ukončila rekvalifikaci pracovnice v sociálních službách  má rozjednánu práci v zahraničí, kde by měla pracovat jako pečovatelka. S ostatními klienty již společně hledáme vhodné pracovní nabídky a doufáme, že dlouho bez práce nezůstanou.
Do 2. běhu  projektu nastoupilo 8 klientů, 5 žen a tři muži. Všichni  absolvovali  předepsané aktivity – Bilanční diagnostiku, Motivační kurz, který byl rozdělen do pěti dnů a tři dny Minima pro život. Na těchto aktivitách jsme probírali nejen témata z prezentací ale také jsme si vzájemně povídali o životě, sdělovali své poznatky a zkušenosti týkající se hledání zaměstnání , atd.  Jelikož se nám opět sešla bezvadná parta, bylo všem líto, že společné aktivity už končí. Muži nastoupili na RK Strážný a všichni ji už zdárně zakončili, ženy nastoupily koncem ledna na RK Pracovnice v sociálních službách. 

Beroun - Leden 2015
Leden 2015 jsme měli na okrese Beroun skutečně pestrý. Klienti 1. běhu, kteří v prosinci zahájili rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, nastoupili na pracovní praxe, které jsou nedílnou součástí této rekvalifikace. Praxe se absolvovali v zařízeních sociálních služeb v Berouně – Farní charita, Dobromysl a Domov Na verandě. Vše v pořádku zvládli, stejně jako následné závěrečné zkoušky, kterými úspěšně ukončili rekvalifikaci a získali akreditované osvědčení. Z pracovní praxe vzešel ještě další pozitivní podnět – jedno ze zařízení projevilo o naši klientku zájem a v současné době jednáme o zřízení nově vytvořeného pracovního místa s dotací mzdových prostředků. Držíme si všichni palce, aby vše dopadlo jen a jen dobře!
V lednu také proběhla na ÚP v Berouně další informační schůzka k 2. běhu projektu, které se zúčastnilo 9 klientů – dva z nich bohužel nesplňovali podmínky pro vstup do projektu a z ostatních 7 projevilo 5 o vstup do projektu zájem. A také nastoupili a to hned 11. ledna, kdy jsme společně absolvovali první aktivitu projektu – Vstupní modul. Následovaly další povinné aktivity: Motivační klub, Pracovní diagnostika a Minimum pro život, po kterých se klienti rozhodovali pro rekvalifikace. Konečné rozhodnutí znělo: 1x rekvalifikace pracovník v sociálních službách – na konci ledna klientka již na tuto rekvalifikaci nastoupila, 3x rekvalifikace Obsluha osobního počítače a jedna klientka se nakonec rozhodla žádnou rekvalifikaci neabsolvovat.
Držíme všem palce na probíhajících rekvalifikacích a samozřejmě také hodně zdaru s následných hledáním zaměstnání, což u klientů ve věkové skupině nad 50 let není rozhodně jednoduché, ale samozřejmě ani nemožné!! Tak hurá do toho!!  wink

Benešov - Leden 2015
V lednu skončil náš nejnáročnější rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Součástí kurzu je praxe v provozu sociálního zařízení. Z Benešova úspěšně složila závěrečnou zkoušku paní Irena, která svou praxi vykonávala v Domově seniorů ve Vlašimi. Na základě svých zkušeností a nových znalostí zpracovala závěrečnou práci na téma etiky chování pracovníka v sociálních službách. Práce v Domově seniorů ji velmi zaujala a nyní zde jedná o svém případném zaměstnání. Gratulujeme!! yes
      
Všechny klientky se velmi zajímají o možnost zaměstnání na nově vzniklém dotovaném místě, které je jednou z hlavních výhod projektu. Klientky sami oslovují zaměstnavatele, ať už se jedná o jejich předchozí zaměstnavatele nebo pro kontaktování zaměstnavatelů vychází z inzerce volných míst. Spolupracují s individuální poradkyní a společně taková místa vyhledávají. Klientky absolvovaly množství přijímacích pohovorů. Setkáváme se s obavami zaměstnavatelů z přílišného administrativního zatížení. Očekáváme nyní výsledky z jednání se zaměstnavateli z minulého týdne. Klientky se ucházeli o místo v nízkoprahovém centru, v domě dětí a mládeže, v základní praktické škole, na benzínové stanici, v reklamní agentuře a v pekárně. 

Mladá Boleslav - Leden 2015

Při výběrových řízeních na ÚP Mladá Boleslav se sešlo neočekávaně velké množství klientů, které jsme chtěli oslovit naším grantem.
Bohužel se nakonec ukázalo, že „padesátníci“ nemají vždy úplně jasnou představu, jak se zařadit zpět do pracovní aktivity, mnohdy z rodinných důvodů a po výběrech nám zůstalo 6 aktivních klientek, které měli zájem do projektu vstoupit.
Absolvovali jsme úvodní modul, motivační kurz, minimum pro život a on-line bilanční diagnostiku v učebně Mladé Boleslavi, což byla náplň celého měsíce.
Zde se 3 klientky rozhodly nastoupit na následnou RK PSS a 2 na RK Obsluha PC. Tyto aktivity budou absolvovat v únoru 2015 v Praze.
Malý ženský kolektiv se rychle stmelil, vznikla nová přátelství a navštěvování projektu se všem stalo postupně radostí.

Mělník - Leden 2015
Tento měsíc naše klientky dokončily zdárně všechny rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách. Během této rekvalifikace všechny musely absolvovat povinnou praxi v různých zařízeních, kde si mohly vyzkoušet práci, jako sociální pracovnice. Praxe trvala 14 dní.

Hodnocení RK od klientek:
"Pokud mám hodnotit školení v Praze, tak musím říci, že pani Rosecká přednášela perfektně, také má velké zkušenosti a všechno to nádherně skloubila, a i kdybych si neměla najít práci v tomto oboru,tak mi to hodně dalo do života a když bych měla hodnotit p.Roseckou, tak velká jednička a zatím hodně a hodně hvězdiček, protože je úžasná . Na praxi se chovali velice hezky, všechno nám vysvětlili, dělala jsem převážně na vážkách v 1 patře a pracovnice jsou tam perfektní. Je potřeba pro tu práci hodně trpělivosti a ta jim určitě nechybí. Jsem ráda že jsem mohla být na chvilku spolupracovnice. Děkuji."    Paní Eva

"Praxe v Nebuželých - chráněné bydleni - dozor nad klienty- pomoc s různými pracemi -procházky -rukodělné práce-komunikace pomoc při vařeni. Červeny kříž - třídění a odvoz prádla - jídla -pomoc bezdomovcům a terénní dojíždění do bytu ke klientům. Práce byla zajímavá a poučná, naučila jsem se spoustu nových věcí. Hlavně bych chtěla vyzdvihnout práci naší lektorky, která byla velmi příjemná, ochotná a měla s námi velkou trpělivost, hodně nás naučila."  Paní Eva (č.dvě smiley)

"Byla sem moc spokojená, naučila sem se, jak se bavit a chápat lidi mentálně postižené a pracovat v Červeném krizi moc mě to bavilo a pani lektorka nás naučila moc věci, bylo to moc zajímavé, dala bych jí známku jedničku z hvězdičkou, moc vám děkuji, že jsem se mohla zúčastnit kurzu."  Paní Jarmila
Na hodnocení dalších klientek počkáme do druhého měsíce.

Leden 2015 - Kolín
Ještě před vánocemi se za účinné spolupráce s KoP ÚP v Kolíně začalo připravovat druhé pokračování tohoto Grantu. A podařilo se! Od poloviny ledna se účastní 11 klientů jednotlivých aktivit.   Motivační kurz, minimum pro život – a zase se ukázalo, jak jsou tyto aktivity pro tuto skupinu důležité. Témata vztahující se k současným požadavkům pracovního trhu – zpracování životopisu, motivačního dopisu, přípravy na pracovní pohovor.  Dál pak hlavně upozornění na změny platné od nového roku v  otázkách pracovního práva, ale i sociální oblasti, finanční gramotnost i udržitelný rozvoj. Došlo i na testování a podíl práce s psychologem při pracovní a bilanční diagnostice - taky nová zkušenost. K aktivitám patří i rekvalifikace – nejvíce je obsazena Obsluha osobního počítače, dále Pracovník v sociálních službách a rekvalifikace Strážný.  A pak dál intenzivně hledat zaměstnání.
Ladislav Hynek

       

Leden 2015 - Kutná Hora
Leden – jak rychle utekl závěr roku 2014, hned od prvních dnů ledna pokračuje rekvalifikace pracovníků v sociálních službách a to praxí. Tady patří poděkování vedení Oblastní charity v Kutné Hoře, v jejichž zařízeních si naši klienti praxi odpracovali. A tak se v realitě seznamují s náročností této práce, především pak u dětí. Poznávají i jejich vděčnost. Po zkoušce a získání Osvědčení všechny čeká už jen intenzivní hledání zaměstnání. Nelze než si přát, aby ať jsou úspěšné.       Ladislav Hynek


Mělník, 1.běh - Listopad, Prosinec 2014

„Život Vám vrátí to, co do něj v každém okamžiku vkládáte.“  Richard K. Sprenger

Výběry do 1. běhu proběhly v listopadu opět ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníku, Úřadem práce v Neratovicích a Úřadem práce v Kralupech nad Vltavou. Do projektu bylo vybráno 7 klientů. Samotný projekt začal 25.11.2014.
Aktivita Informační blok
Dne 25.11. začala aktivity na okrese Mělník.
První blok - Informační modul
Klienti se seznámili podrobněji s projektem a jednotlivými dny harmonogramu. V rámci této aktivity proběhlo i školení BOZP a všichni zúčastnění měli příležitost k různým dotazům na průběh celého projektu. Součástí bylo i téma – možné postupy hledání zaměstnání.
Druhý blok této aktivity – Bilanční diagnostika.
Jde o komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Tato aktivita proběhla za spolupráce s panem psychologem Mgr.A.Kudou.
Aktivita Minimum pro život
V tomto měsíci naše klienty čekal blok právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity byly klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.
Aktivita Motivační kurz                                                                                                                              
V tomto bloku se klienti naučili prezentovat se na budoucích pohovorech u zaměstnavatelů, zpracovali si životopis a motivační dopis. Získali informace o tom, jak se ucházet o zaměstnání, základy z pracovního práva, živnostenského zákoníku, důchodové problematiky, atd.
 
V průběhu měsíce si klienti postupně vybrali jednotlivé rekvalifikace - všichni se shodli na Pracovníku v sociálních službách a od 19.12. jsou již na RK v Praze.


Beroun – 1. běh, Listopad – prosinec 2014
 
V průběhu měsíce listopadu 2014 jsme roznesli letáčky s informacemi o projektu na všechna veřejná místa, kde lze předpokládat kumulaci osob cílové skupiny projektu – tj. čekárny nemocnic a poliklinik, informační centrum, knihovna a další. Dále jsme je vylepili na veřejných místech (vývěskách) v Berouně, především u turisticky známých míst. Dalším krokem bylo navázání kontaktu se zaměstnanci Úřadu práce, kdy jsme je požádali o oslovení vhodných osob cílové skupiny projektu zprostředkovatelkami. Rovněž jsme letáčky vyvěsili v přízemí ÚP, kde se nezaměstnaní registrují a čekají na schůzku. V neposlední řadě jsme inzerovali možnou účast v projektu na webových stránkách společnosti a dále v médiu nebulvárního charakteru.
Na letáčky reagovalo několik osob, kdy se telefonicky dotazovaly na podmínky pro zařazení do projektu či plánovaný průběh harmonogramu. Bohužel se ukázalo, že většina z těchto osob však nesplňovala některou z předepsaných kritérií (většinou podmínku dosažení věku 50 let) pro vstup do projektu nebo že jim nevyhovoval termín konání, tj. harmonogram projektu.
Na Úřadu práce v Berouně se konala jedna oficiální Informační schůzka. Bylo pozváno 15 osob, ze kterých sedm o projekt projevilo zájem. 25. listopadu pak Dohodu o vstupu do projektu podepsalo pět klientů (dva zbývající klienti nenastoupili ze zdravotních důvodů a z důvodu péče o osobu blízkou.
Tento den byl také prvním dnem povinných aktivit projektu – klienti absolvovali Vstupní modul.
Následovaly prosincové aktivity – Právní minimum, Motivační klub a Pracovní diagnostika. Klienti asi nejvíce pozitivně hodnotili aktivitu Právní minimum, zejména z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dále je zajímala hlavně část Motivačního klubu, která se týkala zpracování životopisů a motivačních dopisů a přípravy na pracovní pohovor. Zdárně také všichni klienti absolvovali Pracovní diagnostiku, která probíhala formou písemného testování a následně individuálního pohovoru s psychologem.
Týden před Vánocemi nastoupili tři naši klienti na rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, která bude pokračovat ještě v prvním měsíci nového roku a další klientka stihla v témže termínu úspěšně absolvovat rekvalifikaci Strážný. Poslední klientka se rozhodla pro rekvalifikaci Obsluha osobního počítače, která se uskuteční v lednu 2015.

Benešov - 1.běh, Prosinec 2014

Motivačním klubem jsme v prosinci zahájili naplánované aktivity ve středisku v Benešově.  Na programu byl motivační trénink, techniky zvládání stresu, hledání svých silných a slabých stránek. Diskutovalo se o tom, jak telefonovat, jak nejlépe zaujmout a uspět při přijímacím pohovoru. Zabývaly jsme se sestavením strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zaměstnavateli. Teď už zbývá jen je rozesílat a rozesílat…
Minimum pro život je název dalšího programu, který jsme v prosinci stihli. Probírali jsme pracovněprávní vztahy, jak je upravuje Zákoník práce a živě jsme diskutovali o konkrétních zkušenostech z předchozích zaměstnání. Počítáme s tím, že některé z účastnic projektu plánují zahájení svého podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Zabývali jsme se proto také, jaká práva a povinnosti se k podnikání vztahují. Minimum pro život jsme uzavřeli kurzem zaměřeným na udržitelný rozvoj. Víme, že tu máme moderní ženy – potvrdil to navíc jejich upřímný zájem o tuto problematiku. Nejvíce se diskutovalo především o zdravé výživě a životním prostředí.
 Nyní koncem prosince již můžeme gratulovat našim dvěma absolventkám rekvalifikačního kurzu Strážný. Úspěšně zvládly závěrečnou zkoušku, která nebyla snadná. Paní Irena nastoupila rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Další dvě paní plánují nastoupit rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, který by měl začít až v lednu.


Kolín, Kutná Hora - Prosinec 2014

Prosinec – motivační kurz, minimum pro život – opět se ukázalo, jak jsou tyto aktivity pro tuto skupinu důležité. Témata vztahující se k současným požadavkům pracovního trhu – zpracování životopisu, motivačního dopisu, přípravy na pracovní pohovor. V neposlední řadě otázky pracovního práva, finanční gramotnosti. I tady se musela překonat počáteční nedůvěra, skepse, pesimismus, ale postupem času jsme zjišťovali, že naše klientky ožívají, vytvářejí se přátelské vazby, jsou komunikativní a vstřícné. Došlo i na testování a podíl práce s psychologem při pracovní diagnostice, taky nová zkušenost. Došlo i na rekvalifikace – nejvíce je obsazena Pracovník v sociálních službách a klientka z Kolína to zvládla v rekvalifikaci Strážný. Je dobře si bezprostředně zažít a vyposlechnout první pocity po složení zkoušky. Pro Jaroslavu to byla výhra a překonání sama sebe, znovu posílení sebedůvěry.
A teď už svátky vánoční a hurá do roku 2015. Všem přejeme zdraví, větší důvěru ve vlastní sílu a co nejdříve zapojení se do pracovního procesu.
Ladislav Hynek

Kladno - 1.běh, Listopad a prosinec 2014

Výběry do projektu "Druhá šance po 50“ byly provedeny v listopadu ve spolupráci s Úřadem práce v Kladně. Šlo o výběr potenciálních účastníků projektu, tedy osob, které spadají do cílové skupiny projektu. Uchazeči byli podrobně seznámeni s cíli projektu, s tím, jaké aktivity projekt nabízí a co jim může přinést za výhody. Rovněž byla vysvětlena důležitost individuální podpory a poradenství.  Do 1. běhu bylo vybráno celkem 6 klientů, kteří měli o projekt velký zájem, a to dva muži a čtyři ženy. Nakonec však do prvního běhu nastoupilo pouze 5 klientů, neboť jeden klient získal zaměstnání ještě před začátkem projektu. A tak máme přesilu čtyř žen na jednoho muže J. V listopadu jsme začali Informačním modulem, kde byli klienti seznámeni s přesným harmonogramem, proběhlo školení BOZP a také jsme si zodpověděli nejrůznější dotazy na průběh projektu.
 
V prosinci absolvovali klienti všechny předepsané aktivity – Bilanční diagnostiku, Motivační kurz, který byl rozdělen do pěti dnů a tři dny Minima pro život. Paní Lenka nosila ke kávě či čaji výborné vánoční cukroví, a tak při školeních panovala velmi příjemná a kamarádská  vánoční atmosféra. Poté 4 klientky nastoupily na RK pracovnice v sociálních službách a pan Jiří nastoupil a úspěšně zakončil RK strážný.
 
Romana Hrdličková

Kutná Hora - 1. běh, Listopad 2014

Druhá šance po 50, jak již název napovídá, dostat druhou šanci je vždy považováno za velkorysé, chvályhodné a vděčné. Pro rizikovou skupinu padesátníků +, jak je vedena na trhu práce – je tu možnost, jak zaktivizovat síly, uvědomit si možnosti a dále rozvíjet svoje dovednosti. Po úvodní informační schůzce jsme vybrali sedm zájemců a přibrali jednu klientku z Kolína – tam se tento běh neotevíral. Na následném informačním bloku jsme všechny informovali, co je čeká a nemine, především to bude práce se životopisem a motivačním dopisem pro první kontakt s případnými zaměstnavateli. Hned první měsíc a zaznamenali jsme nástup do zaměstnání – dobrý počin a inspirace pro další.
Ladislav Hynek

Benešov - 1.běh, Listopad 2014

Zahájením projektu Druhá šance po 50 se v Benešově dala dohromady příjemná skupina žen, které se rozhodly nic neponechat náhodě a začít pracovat na tom, aby co nejdříve nalezly zaměstnání.
Na základě informační schůzky se zájemci o projekt, která se konala v zasedací místnosti úřadu práce, byl proveden definitivní výběr účastníků v projektu. 
Aktivity projektu byly předem pečlivě naplánovány a připraveny. Začínali jsme 25. listopadu vstupním modulem, při kterém klientky získaly konkrétní informace o průběhu a činnostech projektu. Hned po prvním dni bylo jasné, že se v učebně podařilo vytvořit přátelské prostředí. Klientky mají zájem o spolupráci ve skupině a chtějí udělat co nejvíce pro řešení své životní situace. Následující psychologické testování v rámci Pracovní diagnostiky proběhlo v Praze.  V prosinci nás čeká Motivační klub, Právním minimum a při Pracovní diagnostice pohovorem s psychologem nad výsledky testů zakončíme povinná školení projektu. Další službou projektu je Individuální poradenství. Tématem první schůzky byl výběr z nabídky rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurzy jsou nepovinné, ale absolvovat je chtějí všechny naše klientky. Vybraly si kurz Pracovník v sociálních službách, Strážný a Obsluha osobního počítače. Na rekvalifikační kurzy budou klientky dojíždět do Prahy již od poloviny prosince.