Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

15 Závěrečná zpráva a vyúčtová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
Závěrečná zpráva zhodnotí úspěšnost celého projektu a informuje o výsledcích a splněných aktivitách realizovaných v rámci projektu. Závěrečná zpráva bude obsahovat podrobný popis podmínek, v nichž byl celý projekt realizován, informace o publicitě projektu, dále bude obsahovat informace o skutečnostech, které mohou být použity k vyhodnocení dopadu projektu. Bude respektovat Pokyn pro příjemce OP LZZ a další související
dokumenty týkající se zhotovení Závěrečné zprávy.
 
ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Budou ukončeny aktivity s dopadem do rozpočtu tak, aby všechny platby byly zrealizovány do termínu ukončení projektu. Měsíc předem žadatel předá veškeré podklady k internímu auditu (nejde o projektovou aktivitu, jde o eliminaci rizik hrazených nepřímých nákladů). Do konce projektu provede žadatel závěrečné vyúčtování projektu.
Výše uvedené závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva budou předány poskytovateli do konce posledního měsíce projektu.