Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

14 Přímá podpora

PŘÍMÁ PODPORA

Přímá podpora jako součást doprovodných opatření je určena pro účastníky projektu pro odstranění překážek bránící jejich účasti v projektu. Předmětná doprovodná opatření budou účastníkům projektu poskytována výhradně v souvislosti s jejich osobní účastí na aktivitách projektu. Tyto skutečnosti budou prověřovány na základě příslušných prezenčních listin.
 
Přímá podpora bude zahrnovat cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby a proplacení zdravotní prohlídky potřebné pro absolvování rekvalifikace.