Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

11 Závěrečný pohovor a hodnocení

ZÁVĚREČNÝ POHOVOR A HODNOCENÍ

Součástí této aktivity bude provedení závěrečného rozhovoru s účastníky včetně vyplnění hodnotícího dotazníku. Dotazník bude obsahovat zhodnocení jednotlivých aktivit i celkové zhodnocení projektu (popis silných a slabých stránek) z pohledu účastníka. Tyto písemnosti budou podléhat ochraně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Dále budou evidovány dokumenty dokladující důvod ukončení účasti klienta v projektu jako Pracovní smlouvu, DPP, DPČ, informace o zahájení živnosti, zdravotní potvrzení, aj.
Na základě Závěrečného pohovoru vypracuje Individuální poradce Zápis z pohovoru, který bude zahrnovat: stručný přehled aktivit, které klient v projektu absolvoval a důvod ukončení jeho účasti v projektu, vyjádření klienta ke své účasti v projektu a doporučení individuálního poradce klientovi v oblasti jeho uplatnění na trhu práce.
Pro klienty projektu se jedná o povinnou aktivitu.