Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

10 Skupinové poradenství

SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

V rámci podpory motivace klientů bude připraven jednodenní motivační WORKSHOP za účasti úspěšných a zaměstnaných osob stejné cílové skupiny, nejlépe absolventů některého z realizovaných projektů. Tyto osoby motivačním způsobem seznámí klienty se svými obavami v době své nezaměstnanosti, kdy se nacházely v obdobné situaci jako klienti projektu a budou konfrontováni s obavami a myšlenkami stávajících klientů. Svým
vystoupením tak podpoří aktivity projektu a smysl a cíle projektu. Dále na semináři vystoupí nejméně dva zaměstnavatelé, kteří pohovoří o svých zkušenostech se zaměstnáváním osob z cílové skupiny klientů, popř. nabídnou konkrétní pracovní uplatnění.
Cílem je, aby se zvýšila motivace klientů v dalších aktivitách s vizí, že budou-li aktivní, je velmi reálné, že naleznou vhodné zaměstnání.