Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

07 Motivační kurz

MOTIVAČNÍ KURZ

Motivačního kurz je sestaven do 3 modulů: orientace na trhu práce, osobní portfolio a příprava na přijímací pohovor. Metody a formy vzdělávání budou přizpůsobeny s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny.
Pro všechny klienty se jedná o povinnou aktivitu, kterou vede Lektor motivačního kurzu.
Motivační kurz bude zaměřený na sociální komunikaci, na zvýšení sebevědomí jedinců a posílení uvědomění si vlastních hodnot. Praktickým nácvikem přijímacích pohovorů bude docíleno stabilizace a upevnění získaných vědomostí. Díky nácvikům se klienti naučí pracovat se stresem a uvědomí si, že stresu lze předcházet. Při nácviku ostatních si uvědomí možné vlastní chyby a dokáží se s nimi pod vedením lektora vyrovnat či úplně je odstranit. Každý účastník si zpracuje kvalitní životopis a bude schopen vytvořit zacílený motivační dopis zaměstnavateli.