Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

06 Minimum pro život

MINIMUM PRO ŽIVOT

Aktivita Minimum pro život je rozdělena do tří oblastí.
1)FINANČNÍ GRAMOTNOST - základní pojmy z oblasti finanční gramotnosti (dlužník, věřitel, exekuce, insolvence, dluhová past, RPSN, aj.), získání povědomí o rozdílech finančních produktů různých finančních institucí, vysvětlení procesu poskytnutí úvěru a finančního leasingu, nabídka produktů bankovních ústavů. Domácí finance, vytváření rezerv, bankovní a nebankovní úvěry, chování a zvyklosti ve světě financí
2)PRÁVNÍ MINIMUM - orientace v pracovně-právních vztazích, Zákoník práce v praxi, Živnostenský zákoník a pravidla pro OSVČ
3)UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - problematika udržitelného rozvoje - oblast
environmentální, ekonomická a sociální, uplatňování zásad rovných příležitostí na trhu práce, jak pojmenovat a řešit genderovou diskriminaci.