Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

03 Předvýběr a výběr

PŘEDVÝBĚR A VÝBĚR
 

Žadatel bude průběžně před zahájením prvních vzdělávacích aktivit provádět osobní pohovory se zájemci o vstup do projektu. Zájemci budou dopodrobna seznámeni s nabídkou projektu a bude jim odpovězeno na všechny jejich otázky týkající se případné účasti v projektu. Pohovor bude probíhat podle doporučené osnovy a psychologem zpracovaných otázek.
Vybrané osoby podepíší Dohodu o účasti v projektu.