Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

01 Řízení projektu

ŘÍZENÍ PROJEKTU

SESTAVENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU - žadatel počítá s využitím kmenových spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s realizací projektů OP LZZ, a dalšími členy týmu podle popisu v kapitole Realizační tým. Realizační tým bude mít 12 stálých členů: projektového manažera, finančního manažera a 10 individuálních poradců. Dočasně bude tým doplněn podle probíhajících aktivit o lektory.
 
PŘÍPRAVA A ORGANIZACE AKTIVIT - Žadatel pro realizaci v jednotlivých okresech využije vlastní prostory určené pro vzdělávací aktivity. Učebny mají vždy takové dispozice, aby každý účastník měl vlastní pracovní místo (židle + dostatečnou plochu stolu). Projektový manažer odpovídá za všechny náležitosti, které jsou potřebné k efektivnímu konání vzdělávání (formuláře, stravné, cestovné, výzdoba podle standardů ESF, docházka, atd.) V rámci organizace aktivit dojde k výběru externích dodavatelů pro aktivitu Diagnostika bilanční a pracovní a Rekvalifikace
 
ŘÍZENÍ PROJEKTU - Zahrnuje veškerou činnost realizačního týmu směřující k úspěšnému naplnění všech cílů a aktivit předmětného projektu a požadavků a povinností uvedených v závazných dokumentech a příručkách pro projekty OP LZZ. Hlavními úkoly jsou: Dodržování harmonogramu projektu, sestavení Monitorovacích zpráv, Závěrečné zprávy, kontrolní činnost, archivace, publicita.
 
MONITORING PROJEKTU - Cílem monitoringu je průběžné sledování a zjišťování pokroku v realizaci projektu, porovnání aktuálních informací s výchozím plánem a případná identifikace možných rizik