Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

04 Informační modul

INFORMAČNÍ MODUL

Hlavním cílem Informačního modulu bude především podrobné seznámení klientů ve skupině a s individuálním poradcem, navození příjemné atmosféry a především důvěry. Individuální poradce (IP) bude aktivně podněcovat klienty ke komunikaci. Ostatní ve skupině se naučí naslouchat a vnímat názory a poznatky ostatních. IP bude regulovat průběh povídání tak, aby si každý klient připadal ve skupině příjemně a již v počátcích i přínosně. K nápomoci budou i jednoduché rozehřívací hry na komunikaci, které dokáží začlenit jednotlivce do týmu. Dále budou klienti formou přednášky a diskuze seznámeni s jednotlivými částmi projektu a s harmonogramem. Rovněž budou klientům podrobně vysvětleny pravidla účasti v projektu. Následovat bude školení BOZP - seznámení se základními pravidly a ochranou zdraví při práci.
Pro všechny klienty se jedná o povinnou aktivitu