Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

02 Publicita

PUBLICITA
Při propagaci projektu budou dodržovány pokyny obsažené v Manuálu pro publicitu OP LZZ 2007-2013 v platném znění, dále manuály vizuální identity OP LZZ a manuál vizuální identity ESF v ČR. Při provádění všech informačních a propagačních aktivit bude dodržováno Povinné minimum publicity OP LZZ.
 
Publicita bude probíhat formou těchto informačních a komunikačních nástrojů:
1) prezentace projektu prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK, jež budou součástí firemního webu. (Stránky WEB budou zřízeny nejdéle 1 měsíc od zahájení projektu a budou aktualizovány pravidelně v periodě minimálně 1 měsíc.)
2) INZERCE v REGIONÁLNÍM MÉDIU nebulvárního charakteru s působností v celém Středočeském kraji
3) VYDÁNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY v souvislosti se zahájením a ukončením projektu
4) tištěné PLAKÁTY A LETÁKY
5)ZVEŘEJŇOVÁNÍ POVINNÉHO MINIMA PUBLICITY OP LZZ při všech aktivitách projektu, na všech formulářích projektu
6) NAVAZOVÁNÍ PARTNERSTVÍ s orgány místní samosprávy, občanskými iniciativami či jinými subjekty za účelem, získání podpory projektu a udržitelnosti jeho výsledků.